Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/262

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


242 Debet. Conto-Courant henhørende Herr Ladvig Jespersen, Nykjøbing

. Ian. . An Deres Ånviisn. o/ P. Levysohn pr. Jan. . . tf if — . „ contant pr. Post „ — . . n- ff Febr. - „ contant pr. Post „ Febr. . . » ' — . „ 1500 Rd.Creditforeng. Obligat „ — . . . . Marts . „ remitteret Dem Bc^* 1500 kort „ Marts . . . . April

„ Ds. Tratte 3 M.D.o/J.&N.Nielsen „ Juli . . ,>■ "• — ty ,, -eontant pr. Post ,, April . . ., »>• — ,, „ Omkostn. ved modst. Laan . , — tf . . ff Mai . „ 3 Anviisninger Y Diverse . . „ Mai . . . . — . ,, contant pr. Post ,, — . . >.• »»• Juni . „ contant pr. Post ,, Juni . . „• rt- — . „ .# 250 i 5 % d.-e. Obligationer „ ~ . .

. Juli . „ Deres Domicil af M.Wilhelmsen „ Juli . . . . — . „ Deres Tratte 3 D. S. 7 N. Høgh „ — . . . . Aug. . „ Udbetalt Maskinfabrik. Lassen ,, Aug. . . . . — . „ Remitt.tilHamb.Bc^*2027.12. „ — . .

. Sept. . „ Indfriet Deres Laan i Nationalb. „ Sept. . . . »,• Octb. . „ Udbetalt til Prokurator Sass . ,» Octb. . . tf M- ' Kovb. . „ Deres Anviisn. o/ P. Petersen „ Novb. . . . . — . „ Ds.TratteUD.D.K.Kaufmann „ Decb. . . . . Decb. . „ cont. ved Deres Hr. Svigersøn „ — . . »»- tf - . „ Acceptprov. Rdlr. 2215. 0. 4. å 1 0/^ „ . .

„ Commiss. af Rdlr. 25154. 1.5. å i 0/' , . . I. — j, "3 '0 '* ,, Porto Og Smaaomkostninger . „ . . . — >> „ Renter ifølge Nota „ . . .

M „ Saldo i D/ Faveur „ Rdl. . A . . . . Digitized by Google