Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/259

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


239 hvilket Beløb jeg herved har den Fornøielse at vedlægge i a vista Vexel l/Samson Cohn <fe Co., som bedes incasseret til min Credtt under behagelig Anerkjendelse. Med Agtelse Ludvig Jespersen. . Betaling er nægtet, Protest oplaget. — Recambio-Regning indsendes. Kjøbenhavn 5te Januar 1858. Herr Ludvig Jespersen. Nykjøbing p. Falster. Af Deres meget Ærede af 3. dennes udtog jeg: Rdl. 1241. 5. 6. a vista l/Samson Cohn & Co., som jeg har ladet præsentere; men beklager at maatte melde Dem, at Be- taling blev nægtet. Som Følge heraf har jeg maattet optage Protest, og ved- føier nu Recambio-Regning, hvis Beløb: Rdl. 1251. 4. 2. med Renter til Betalingen skser jeg beder Dem foranstalte mig indbetalt inden 4 Dage mod Yexlens og Protestens Udlevering. 1 modsat Fald maa jeg sende den til Incassation til Deres Plads. Med Agtelse P. Lauritzen. . Recambio-Regning henhørende til foranstaaende Brev. Recambio-Regning over en a vista Vexel, stor Rdl. 1241. 5. 6., trasseret 3die Januar 1858 af Herr Ludvig Jespersen i Nykjøbing paa Falster, paa Dherrer Samson Cohn & Co. hersteds, og af Remittenten, Herr P. Lau- ritzen, protesteret af Mangel paa Betaling. Capital Rdl. 1241. 5. 6. Protest-Omkostninger

)■•

. „ 3. 3. „ Stempel Papiir Provision i% .» 6. 1. 4. Brevporto „ „ „ 8. lait Rdl. 1251. 4. 2. at betale med Renter fra 5 Januar 1858. P. Lauritzen Digitized by Google