Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/20

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
XIV
      Side.
No. 16. Underretning fra Adressaterne om at Trassaterne nu have honoreret de protesterede Vexler 249
17. Anmodning fra Trassenten til Trassaten om for hans Regning at acceptere en for tredie Mand trukken Vexel 249
18. Trassaten har accepteret for Trassentens egen Regning 249
Treogtyvende Afsnit. Brevvexling i Anledning af Insolvents 250—256
No. 1. En Debitor melder, at have opgivet sit Bo, og gjør Creditor Forslag i fælles Interesse 250
2. Creditor er tilbøielig til at gaae ind paa det gjorte Forslag 252
3. Et andet Svar paa No. 1. — Creditor er meget misfornøiet 252
4. Forslag om Accord underhaanden for derved at undgaae Fallit 253
5. Creditorerne gaae ind paa Accordforslaget 254
6. Creditorerne nægte at gaae ind paa Forslaget, og give en Anden Fuldmagt til at handle for dem 255
Anhang I. Oplysende Bemærkninger 257—268
Anhang II. En Samling af de i Kjøbmandssproget hyppigst forekommende fremmede Ord og techniske Udtryk 269—308