Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/21

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Første Afsnit Circalalrer.

1. Tvende Kjøbmænd etablere en en -gros Forretning. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herrer Schou & Petersen. Aalborg.

Vi have herved den Ære at underrette Dem om, at vi Dags Dato have etableret et Handelshuus her paa Pladsen under Firma: Waldemar Steen & Co. Det er vor Hensigt i Særdeleshed at skjænke Commissionsfaget vor Opmærksomhed, og vi bede Dem være overbeviist om, at enhver os overdragen Ordre vil blive udført med den største Iver og Omhyggelighed, hvorhos vi haabe, at vor mangeaarige Erfaring her paa Pladsen vil sikkre vore Venner den fordeelagtigste Benyttelse af Markedets Chancer.

I Heenseende til vor Charakteer og pecuniaire Forhold ville de Herrer <br\> Brød. Stolpe, hersteds, <br\> H. Tagmann dr Co., Hamborg og <br\> Robertson 6C Hawk, London <br\> paa Forlangende give fornøden Oplysning.

Vi anbefale os til Deres ærede Velvillie, og bede Dem skjænke nedenstaaende Underskrifter fornøden Opmærksomhed.

Med Høiagtelse <br\> ærbødigst <br\> Waldemar Steen. <br\> Harald Sørensen. <br\> Waldemar Steen vil tegne Waldemar Steen & Co. <br\> Harald Sørensen vil tegne Waldemar Steen & Co. <br\>