Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/22

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


2. En Kjøbmand etablerer en Commissions- & Speditionsforretning. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. <br\> Herr H. N. Bahnsen. <br\> Kiel. <br\> Jeg tillader mig herved at underrette Dem om, at jeg Dags Dato under Firma: Hans T. Holm <br\> har etableret en Commissions- og Speditions-Forretning her paa Pladsen.

Den Erfaring jeg har samlet ved et fleeraarigt Ophold i forskjellige Handelshuse saavel i mit Fødeland som i Udlandet, i Forening med tilstrækkelige Midler giver mig Haab om, at jeg vil være istand til at udføre enhver Commisslon, som De vil betroe mig, til Deres fulde Tilfredshed.

Angaaende min Soliditet og Reellitet ville nedenstaaende Herrer paa Forlangende give enhver Oplysning, som De maatte ønske.

Jeg beder Dem bemærke min Underskrift og anbefaler mig i Deres venlige Erindring.

Referencer: Med megen Aglelse H. P. Holberg, | ^^^^^^^^ Hans Theodor Holm, Sal. Welding, ) ^^^ ^., ^^^^^ ^^^^ ^ ^^^^ E. Stahlfeldt dT Søn, Hamborg. .

3. En Kjøbmand etablerer en Colonialforretning, og giver en Medarbeider Procura. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herr J, P, Storm. Aarhuus. Herved har jeg den Fornøielse at meddele Dem, at jeg under Dags Dato har begyndt en Colonialforretning herpaa Pladsen under Firma: Lauritz Jørgensen. Jeg har i en Række af 12 Aar arbeidet i herværende Herr P. Brorsons Forretninger, og navnlig i de sidste to Aar været hans høist betroede Gommis. Da jeg tilmed er forsynet med tilstrækkelige Midler, tør jeg nære det Haab at jeg er istand til at udføre Deres Ordre ligesaameget til Deres Tilfredshed som noget andet Huus herpaa Stedet.