Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/23

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


3 Herr P. S. Møller, min mangeaarige Ven og Fortrolige, har jeg meddeelt mit Procura. Jeg beder Dem bemærke vore Underskrifter samt de yeå Foden heraf yedfølede Referencer og tegner med særdeles Agtelse Lauritz Wilhelm Jørgensen L. W. Jørgensen underskriver Lauritz Jørgensen. P. S. Møller underskriver pr. pa. Laurits Jørgensen P. S. Møller. Referencer: H. S. Trier, S. Meyer Snell Sohne dr Co., Hamborg. ier, ) > hersteds. dr Co. j . En Kjøbmand i Provindserne trækker sig tilbage, og overdrager Forretningen til sin Handelsbetjent. Horsens 1ste Mai 1858. Herr Proprietair Malling til Stubberupgaard. Herved tillader jeg mig at underrette Dem om, at jeg Dags Dato har ophævet den af mig i en lang Aarrække førte Colonial-, Tømmer- og Product- Handel, og overdraget samme til Herr H. C. Christensen, som i mange Aar har arbeidet hos mig. Idet jeg aflægger Dem min forbindtlige Tak for den mig beviste Tillid og Velvillie, beder jeg Dem overføre samme paa min Eftermand, hvem jeg i enhver Henseende tør anbefale Dem. Med megen Agtelse S. S. Jacobsen. . En Handelsbetjent overtager Forretningen efter sin Principal. (Dette Circulaire omsendes i Forening med Foranstaaende). Horsens Iste Mai 1858. Herr Proprietair Malling til Stubberupgaard. I Henhold til omstaaende Circulaire har jeg herved den Ære at meddele Dem, at den mig af Herr S. S. Jacobsen overdragne Forretning fra D. D. vil blive fortsat uden Forandring under mit eget Navn. !• Digitized by Google