Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/24

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Gjennem en Række af Aar har jeg arbeidet hos Herr S. S. Jacobsen, og derved vundet nøie Kjendskab til denne Forretning. Det skal ikke mangle paa Bestræbelser for i enhver Retning at kunne tilfredsstille mine Kunder, og jeg nærer det Haab, at De vil skjænke mig den samme Tilhd og Velvillie, som i saa rigelig Maal blev min Forgænger tildeel. Deres ærbødige H. C. Christensen. . Et Firma melder at en af dets Associer er udtraadt. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herrer L. S. Warburg éi Co. Hamborg. Herved tillade vi os at meddele Dem, at vor Associe, Herr Joseph Theil, ifølge venskabelig Overeenskomst under Dags Dato er udtraadt af vort Firma. Imidlertid vil dette ingen Forandring medføre med Hensyn til vore For- retninger, som fortsættes som hidtil under det gamle Firma. Herr Joseph Theil vil selv underrette Dem om sine videre Hensigter. Vi anbefale S)s Dem og tegne med megen Agtelse Brød. Friis dT Co. Jos. Theil vil ophøre at tegne: Brød. Friis & Co. . Et Firma melder at have optaget en af dets Commis'er som Associe. Kjøbenhavn 1ste Januar 1858. Herrer Walker éi Bright. London. Vi have herved den Ære at melde Dem, at vi, besjælede af Ønsket om at kiinne belønne Herr Viggo Hansteen for hans lange og tro Tjenester, under Dags Dato have optaget ham som Associe i vor Forretning, i hvilken han nu har virket i 15 Aar til Held og Lykke for vort Huus. Som Følge deraf vil vort Firma blive forandret til: Olrik, Smith & Co.; men forøvrigt vil ingen Forandring foregaae, og Forretningerne ville blive fortsatte i samme Omfang qg Brancher som hidtil. Digitized by Google