Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/25

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


Vi anbefale det nye Firma til samme Velvillie og Tillid som det gamle» og bedende Dem tage Notice af vore Underskrifter tegne med Agtelse og Hengivenhed Olrik dr Smith. F. E. Olrik vil tegne Olrik. Smith dr Go. H. Smith vil tegne Olrik, Smith dr Go. V. Hansteen vil tegne Olrik, Smith dr Go. . Et Firma melder at have overdraget en Branche af dets For- retning til den ene Associe. KJøbenhavn 1ste Januar 1858. Herr Mathias JeDSCD. Odense. Med Nærværende tillade vi os at underrette Dem om, at vor Herr G. E. Klein, ifølge venskabelig Overeenskomst, med idag ophører at være Interessent i vort Firma, samt at han overtager den af os hidtil førte inden- landske Gommissions- dr Vareforretning med samtlige dens Activer og Passiver, og fortsætter denne uforandret i Henhold til vedføiede Girculaire. Vore øvrige Forretninger fortsætte vi fremdeles i samme Omfang som hidtil. Vi aflægge Dem vor Tak for den os hidtil viste Tillid, og beder Dem overføre denne paa Herr Kleins nye Firma. Deres ærbødige J. W. Møller ^ Go. . En Kjøbmand melder at have overlaget en Branche af det Firmas Forretninger, hvori han hidtil var Associe. (Dette Girculaire omsendes i Forening med Foranstaaende). Kjøbenhavn Iste Januar 1858. Herr Mathias Jensen. Odense. I Henhold til vedføiede Girculaire, tillader jeg mig at underrette Dem om, at jeg fra idag overtager DherrerP. W. Møller dr Go* s. indenlandske Commissions- dr Vareforretning, som jeg fortsætter uforandret under Firma: Georg E. Klein. Digitized by Google