Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/256

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst
236

Som jeg strax formodede var det blot en Forglemmelse, at Dherrr F. L. & Co. havde undladt at accreditere Dem hos mig.

Med megen Agtelse
Niels P. Lange.


Eenogtyvende Afsnit.
Brevvexling angaaende en Blanco-Credit.

1.
Opfordring til Forretningsforbindelse og Anmodning om en Blanco-Credit.

Aalborg 16de April 1858.

Herrer J. P. Jørgensen & Co.
Kjøbenhavn.

Som Dem udentvivl bekjendt have Dherrer J. Nielsen & Co. dersteds fornyligt seet sig nødsagede til at indstille deres Betalinger.

Paa Grund heraf er jeg uden Forbindelse paa Deres Plads, og skulde meget ønske at knytte en saadan jo før jo heller. Jeg tillader mig derfor, navnlig i Tillid til mit personlige Bekjendtskab til Deres Herr Jørgensen, at spørge Dem, hvorvidt De kunde være tilbøielig til at træde i Forbindelse med mig, og haaber i saa Tilfælde at kunne blive enig med Dem om Betingelserne for fremtidige Forretninger.

Først og fremmest er det mig nødvendigt at kunne disponere hos Dem over en Blanco-Credit af indtil Rdl. 15,000. Jeg benytter naturligviis ikke stadigt en saadan Sum; men maa dog vide, at jeg med Bestemthed tør gjøre Regning derpaa, for det Tilfælde at enten en betydelig Deel af mit Tilgodehavende skulde udeblive udover den bestemte Tid, eller jeg ved Indkjøb af Korn skulde have Brug for større Summer. Mine Tratter vil jeg stedse stile 3 Maaneder fra Dato, og ved Forfaldstid naturligviis sørge for prompte Dækning.