Side:Dansk Handelsbrevbog.djvu/31

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


11 I Baghuset af den mig tilhørende Eiendom har jeg ladet indrette efter de Dyeste og bedste Mønstre et Damp-Gaffe-Brænderi samt Sukkerskjæreri, og Yil derfor stedse være forsynet med udmærket friskbrændt JaYa-GafTe» der uagtet dens fortrinlige Godhed, der tildeels er en Følge af Maskinernes forbedrede Gonstruction, ikke Til komme dyrere, end den af de mindre Golonialhandlere solgte. Jeg er ligeledes forsynet med dlrecte importerede Delicatesse- Sager, samt ægte Schweitier-» Hollandske- og Engelske -Oite. Anbefalende mig i Deres Velødelheds Erindring, tegner ærbødigst T. W. Hansen. Andet Afsnit AikelUings-^ litr^dacttMt- •§ AccreiUttf -Irf ? e^ soit Irere MeMdenJe Tilbad ar ferskJcUig Slagt. . Et Huus melder sin ReiBendes Ankomst. Kjøbenhavn 12te April 1858. Herr P. L. PeterseD. Randers. Yor Reisende, Herr Sigf. Meyer, vil om faa Dage indtræffe til Deres By, og da ha^e den Fornøielse at hilse paa Dem. Vi bede Dem saavidt muligt gjemme Deres Ordrer for nævnte vor Reisende, saaat vi, som sædvanlig, kunne gjøre en god Forretning med Dem. Det er os meget ubehageligt, at Herr Meyer, af forskjellige Grunde, til- traadte sin Reise noget seent iaar; men vi haabe dog ikke. at De har været nødt til at henvende Dem til Andre med Deres Foraarsordre , paa Grund af dette Ophold. Med megen Agtelse H. G. Gohn dT Søn. Digitized by Google