Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/119

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

109

Dahl. — Dam.

Som allerede sagt, knyttede man ikke særlige Forventninger til Dahl som Politiker, og han har vistnok heller ikke fremtrædende Interesse eller Anlæg for det politiske Liv. Men han er en alvorlig Mand, der fuldtud vil gjøre sin Pligt, og han er en sjælden varm Fædrelandsven, der vistnok mere end de allerfleste tager sig Fædrelandets Skjæbne nær; han har sørget over den Utilbøjelighed, der hidtil har vist sig med Hensyn til at gjøre Noget for at værne det Land, han elsker mest af alle.

Han er en i høj Grad sympativækkende Personlighed, en æstetisk og idealt anlagt Natur, en Mand, der altid vil kæmpe i første Række for det gode, det sande og det skjønne.

Man frygtede i Begyndelsen noget for, at hans hele Naturel vilde gjøre ham til en mindre fast Partifælle, men heri har man vistnok taget fejl.

Dahl taler sjælden i Thinget, men har han Ordet, bruger han det varmt og godt, dog uden fremtrædende oratoriske Gaver. Som Foredragsholder skal han være fortrinlig.

Ved Valget den 24de Maj havde Venstre stillet den flinke og almenagtede Bonde Niels Larsen op, med Dahl besejrede ogsaa ham med henved 200 Stemmers Overvægt.


Dam.

Kaptajn, Borgmester i Aakirkeby. Født den 4. April 1823.


Bornholms Amts anden Valgkreds var, da Frihedsnyet tændtes herhjemme, efterstræbt af store Mænd.

Til den grundlovgivende Rigsdag valgtes først Professor Madvig, og da han udnævntes til Minister og som Følge deraf nedlagde sit Mandat, bejlede Orla Lehmann til Kredsen, men blev distanceret af den dygtige Pastor Markmann.

Aldrig saasnart var Grundloven vedtaget, før Stjærnerne veg bort fra Aakirkebys Himmel, og nu er det kun et taaget, halvt udvisket Himmellegeme, der skimtes over Horisonten.