Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/127

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

117

Lars Dinesen.

Dinesens selvstændige Natur trivedes imidlertid ikke godt under denne Forenings despotiske Regimente, og da Partiet tilmed viste sig mere end lunkent paa Forsvarsomraadet og i andre Retninger, hvor Dinesens varme Følelser krævede Gjerning, kom han hurtigt i Strid med de ledende Mænd, og da saa Partiet kastede Masken og tog udelukkende Sigte paa Magten, som det Endemaal, hvortil der styredes, brød han ligefrem med det.

Han blev sat ud af Partiet, og nu begyndte J. A. Hansen og hans Mænd den voldsomste Kamp mod Dinesen, i hvem Venstre med Rette saa en yderst farlig Modstander. Det var denne Kamp, der først ret aabnede Højres Øje for Dinesens Værd og Betydning. Hidtil havde man vel set med Velvilje paa den begavede unge Bonde, men særlige Forhaabninger havde han dog ikke vakt.

Da lød Beretningen om Kampbulderet i Holbæk tredje. Den ene Gang efter den anden drog J. A. Hansen med 3 à 4 Adjudanter paa Togt ned i Kredsen for at knuse Dinesen, men denne var paa sin Post. Han undgik ikke Kampen, men optog den, og der var noget meget tiltalende i at se den unge Mand staa ene i Striden mod saa stærke Modstandere. Det var vældige Slag, der førtes, og alvorlige Knubs, der blev givet og modtaget, men besejret blev Dinesen ikke.

Det var i forholdsvis rolige Tider, at denne Kamp førtes, derfor vakte den saa megen Opmærksomhed, derfor henvendte Højre lidt overrasket Blikket paa den unge Bonde, der sloges saa djærvt og dygtig.

Han dreves mere og mere over i Højres Rækker, i ethvert Fald dreves han til den yderste Modstand mod „det forenede Venstre”. Fra hine Dage hørte Dinesen Højre til, og han blev Venstres farligste og utrætteligste Modstander. Nu blev han Angriberen og i flere Aar lige til de sidste Valg har han over hele Landet leveret Venstre en Række af Slag og tilføjet Partiet mangt et Ulivssaar, og han har rigelig havt sin ærefulde Andel i det Nederlag, Partiet omsider led.

Dinesen var nu bleven en Væltens Mand. Den velhavende kjøbenhavnske Borgerstand fandt Behag i en Bonde med hans Evner og hans Anskuelser, og han var en Tid en søgt Mand i