Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/153

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

143

Hall.

Hall har som Taler en anden Egenskab, der har stor Betydning for en Diplomat. Han kan udtale sig tydeligt og klart som faa, men han kan ogsaa bruge Talen til at dølge sine Tanker. Det er ikke sjælden, at Hall har holdt lange, aandfulde og morsomme Taler, uden egentlig at sige noget om det, hvorom man ønskede hans Mening. Man hørte ham med Fornøjelse, men naar han satte sig, var man i og for sig lige klog. I de senere Aar har Hall talt meget sjælden, og af og til, naar han har haft Ordet, har man faaet en Følelse af, at han ikke længere er den store Taler som forhen, men til andre Tider har han vist, at han endnu kunde omgjorde sig med sit gamle Styrkebælte.

Hans Force i Debatten var en Gave til at gribe Modstanderens svage Punkter og med en vis Humør at endevende dem. Selv forløb han sig aldrig i Debatten, han var rolig og behersket, og man fik Indtrykket af, at han nøje overvejede hvert Ord, han sagde, og aldrig sagde mere eller andet, end hvad han vilde. Navnlig naar han holdt sine svævende og uklare Foredrag gjorde han Indtrykket af, at netop det vilde han sige, ikke andet. Modstanderne have ofte gjort Forsøg paa at lokke ham ud af en tilsløret Situation, men Hall har altid været dem for fin en Diplomat, og Forsøget er hver Gang mislykkedes. Det fik Holstein-Ledreborg en Prøve paa, da han æskede Halls personlige Mening om en provisorisk Finantslovs Berettigelse. Hall gled da let og smidig ud af den snilde Greves Hænder.

Hall er, som ofte sagt, personlig i høj Grad afholdt, og det ikke blot af hans Meningsfæller, men ogsaa af hans Modstandere. Ogsaa Kongehuset og det høje Aristokrati har lagt megen Velvilje mod ham for Dagen, og han har havt Adgang til aristokratiske Kredse, hvor ellers andre borgerlige vare lukkede ude. Der er noget jævnt, noget dansk og sundt ved Hall. Man har med Rette sagt, at der var noget national typisk ved ham. Han er ligesom Nationen sejg og magelig, og han skal have havt en afgjort Tendens til at skyde enhver øjeblikkelig Afgjørelse fra sig. Men ærlig og velmenende har han altid været, og han har besiddet et stort Fond af Nationens Lune og godmodige Satire. Der har muligt været noget vaklende ved hans Karakter, nogen Ængstelse for at tage en Beslutning; men var Planen