Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/154

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

144

Hall.

fattet, gik han udholdende og rolig til Udførelsen, dog uden den Stivhed, der vanskeliggjør en Svingning paa Vejen, om Forholdene gjøre en saadan nødvendig.

I det hele har Hall i en sjælden Grad været rig paa Udveje, paa Evne til at finde nye og andre Maader at gribe en Sag an paa. Endnu under de seneste politiske Konflikter har han ofte lagt store Syner for Dagen og udkastet Rækker af sindrige Kombinationer. Hans politiske Erfaring er kommen hans medfødte Evner godt til Hjælp til at udvikle et sjælden fint Blik for, hvad Situationen vil bringe, og et efter vore Forhold ualmindeligt Fremsyn. Han har i de sidste Konflikter indtaget et decideret Højrestandpunkt, har med stor Loyalitet støttet Ministeriet Estrup i dets Kamp mod Venstre, og han har mere end en Gang holdt udskejende Tendenser indenfor Højrepartiet i Tømme.

Hall er en meget fornem Mand, næst efter Tillisch den, der staar højst paa Rangstigen. Kong Frederik den Syvende, der personlig holdt meget af Hall, tillagde ham en særlig, meget høj Rang over Ministre, Lensgrever o. s. v., og vor nuværende Konge har hængt Elefantordenen om hans Hals.

Der var ingen Mand i Folkethinget, som Højre vilde komme til at savne dybere og varigere end Hall, naar han trak sig tilbage, og derfor maatte enhver Højremand oprigtigt ønske, at han vedblivende maatte forundes Kræfter til at pleje en Gjerning, hvortil han medbragte saa særlige Evner. Dette Ønske skulde dog ikke opfyldes; thi ved Valget den 24. Maj 1881 trak Hall sig af Helbredshensyn tilbage til stor Sorg for alle sande Frihedsmænd og Patrioter. Hans Efterfølger blev Fabrikdirektør Ph. Schou.