Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/205

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

195

Chr. Jensen. — N. P. Jensen.

trædende Medlem, taler sjælden, men bedømt fra det af ham indtagne Standpunkt ikke uheldigt; Stemmen er høj, noget sødladende og Foredraget kort. Partistillingen er „Højre Centrum”, hvis vaklende politiske Standpunkt er et Udtryk for den her skildrede Folkethingsmands Optræden.”

Se dette tyder just ikke paa nogen varm Partibegejstring, men nu er Jensen dog vist næppe længere tvivlsom. Hvorledes imidlertid hans Stilling end er som Partimand, saa vil det næppe blive modsagt, at han som Politiker i Almindelighed maa være glad, hvis han kan naa Betegnelsen „brugelig”. Der udover kommer han i al Fald ikke.

Skivekredsen har foruden af Jensen og Lybye været repræsenteret af den i sin Tid bekjendte Berthel Nørgaard, der afvekslende har kæmpet med Rektor Olsen fra Viborg, Stiftamtmand Bretton, Major J. Harbou og Søren Lybye, samt af Proprietærerne Knudsen og Brinck-Seidelin.


N. P. Jensen.

Oberstløjtnant i Nyborg. Født den 26. Oktober 1830.


Oberstløjtnant N. P. Jensen er en Mand, der skylder sin egen Virksomhed den smukke Stilling, han indtager i Samfundet. Lykken har ikke krystet ham i Favn, men et dygtigt og ihærdigt Arbejde har gjort ham til den Mand, han er. Hans ualmindelige Evner have været baarne frem af en staalsat Vilje, der har givet dem en sjælden frodig Udvikling.

Det Pund, der var givet Jensen at aagre med, var et lyst Hoved, et fyrigt Temperament og en varm Følelse, og det har han benyttet baade smukt og godt.

Det mærkelige Aar 1848 greb ogsaa ind i Jensens Livsskjæbne og førte ham ind paa en Bane, vidt forskjellig fra den, han var bestemt til at gaa. Han sad den Gang lænket til en Kontorstol i Helsingør; men hvorvel han af Naturen var flittig anlagt, saa han vel nok passede sine Ting upaaklagelig, har dog hans livlige og friske Gemyt næppe følt sig tilfreds dermed. Men da kom det saa forunderlig vækkende Pust, der gik over