Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/255

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

245

Anders Nielsen.

bagved den stille og bramfri Rigsdagsgjerning ligger der et vedholdende og dygtigt Arbejde og en langt større Indsigt i mange Sager, end de fleste ere tilbøjelige til at tro.

Nielsen har i mange Aar været Medlem af Finantsudvalget, og de Medlemmer, for hvem han aabner sig, paastaa, at han paa Finantsomraadet har opsamlet sig et Fond af Detailkundskaber, som, støttet af hans gode Hukommelse, gjør ham til et rent Leksikon, i hvilket man blot behøver at slaa op for at faa nøjagtig Besked om, hvorledes den eller den lille Bevilling kom frem den eller den Gang.

Nielsen kan tale baade forstaaeligt og godt; men det sker saare sjælden. Han følger imidlertid Sagerne omhyggelig og er i Regelen godt med. Han hører i det hele til de sympatetiske Repræsentanter, og netop den bramfri Maade, paa hvilken han røgter sin Gjerning er meget tiltalende. Der er ikke Spor af Ærgjerrighed eller Forfængelighed hos den trofaste og støtte Jyde, og det var tilvisse en ren Bjørnetjeneste, hans Venner gjorde ham, da de saadan stillede ham i Breschen.

Nielsen har altid hørt Venstre til og staar nu blandt de moderate. Det sejge, solide Arbejde og en rolig og besindig Fremadskriden ligger sikkert hans Natur langt nærmere, end den vilde Stormen fremad, Venstre ubesindig indlod sig paa.

Nielsen blev første Gang valgt til Folkethinget den 14de Juni 1858 og trods en Række Forsøg paa at fortrænge ham, har han været urokkelig. I 1873 drev han det til over 1000 Stemmer, og siden have Modkandidaterne, paa en enkelt Undtagelse nær ikke vovet at forlange skriftlig Afstemning, saa knusende har Kaaringen været. Han vil ikke for det første være til at slaa, og han er iøvrigt heller ikke af de Folkethingsmænd, man skal være særlig ivrig for at komme af med.

Forud for ham har Kredsen været repræsenteret af: Møller Eriksen, Pastor J. T. Jørgensen, Sognefoged S. Christiansen og Skolelærer M. Andersen.