Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/258

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

248

Th. Nielsen.

Hjærte og en Virkelyst langt ud over den kvalme Skolestues snævre Grænser. Allerede omkring Myndighedsalderen stundede den unge Skolelærers Attraa hen imod det politiske Liv, og Forfatningskampen bragte hos ham, som hos saamangen Demokrat, den spirende Tanke til Modenhed, det vil sige til Handling.

Kun 28 Aar gammel stod han i 1866 paa Valgtribunen i Kolding — imod Berg. Denne vilde sige Ja til den gjennemsete Grundlov, Nielsen derimod Nej — det var Adkomst nok. Den store Skolelærer Berg slog imidlertid den lille Skolelærer Th. Nielsen, men den sidste tabte ikke Modet. Han tog nu for Alvor den politiske Gjerning op, og det var vist ikke lang Tid derefter, at han stiftede „Vejle Amts Folkeblad”, der hurtig udviklede sig til en lille Bladfabrik, som sendte et Fællesstof med forskjellig Titel og med lokale Nyheder og Avertissementer omkring i forskjellige Egne af Jylland; Manden viste sig saaledes ogsaa at være industrielt anlagt.

Han begyndte nu en ivrig Agitation og viste sig som en dygtig og ihærdig, men hverken sympatetisk eller videre loyal Agitator. Den 22de September 1869 valgtes han første Gang i Vejle, men Valget blev paa Grund af Formfejl kasseret, og først i Slutningen af Januar 1870 holdt Skolelæreren fra Birk sit Indtog paa Thinge. Seks Gange har han senere staaet paa den samme Valgtribune og tilkæmpet sig Sejer. Hver Gang har Vejle By stillet en Mand op imod ham, hver Gang forgjæves. Byen har gjort virkelige Kraftanstrengelser for at blive den ildesete og ubehagelige Kandidat kvit, 600 Byvælgere og 300 Landvælgere ere marcherede op imod ham, — forgjæves; han har hentet sine 1400 Stemmer, og han synes at være uovervindelig.

Da Nielsen kom ind paa Thinge, gjorde han i Begyndelsen en løjerlig Figur. Den lille uanselige Mand med det ejendommelige Ydre havde Vanskelighed ved at gjøre sig gjældende, men frem vilde han. Derfor udviklede han en overordentlig Flid for at sætte sig ind i Sagerne, og han begyndte snart at tale med og at vise, at han var en Mand med gode Evner, med ikke ringe Skarpsindighed og med stor Tungefærdighed.

Da det „forenede Venstre” dannedes og den voldsomme Opposition begyndte, blev Thomas Nielsen en fremtrædende