Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/270

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

260

L. Pedersen.

L. Pedersen.

Gaardfæster i Aaside pr. Præstø. Født den 2den April 1826.


Præstø Amts fjerde Valgkreds, det har Præstø til Valgsted, repræsenteres for Tiden i Folketinget af Gaardfæster Lars Pedersen af Aaside. Det er en Valgkreds, der just ikke altid kan siges at have sat den Ære højt, som Grundloven gav den: at vælge en Repræsentant til Folkethinget; det var i denne Valgkreds, det utrolige skete, at en Mand som Bomuldsvæver H. Hansen af Mehrn, hvis Rygte var stærkt anfægtet, slog den ligesaa højtagtede som populære Frihedsven Prof. H. N. Clausen, og det endog til den grundlovgivende Rigsdag, altsaa paa en Tid, da Clausens Berømmelse stod paa sit højeste, og da hans Frihedsarbejde i Forbindelse med Schouw og Hvidt vandt ham Folkets Kjærlighed og Taknemlighed.

Den nuværende Repræsentant hædrer vel heller ikke Kredsen, men han er dog en Gaardmand med Hjemstavn dernede, og hans Valg kan derfor bedre forstaas og forsvares. Tilmed er L. Pedersen en meget agtværdig og hæderlig Mand, med en bramfri og tiltalende Fremtræden og med en ret sund Forstand.

Han spiller ingen Rolle i Rigsdagen og taler næsten aldrig, men han følger med og tager vistnok sit Standpunkt af en ærlig Overbevisning. Han hører Bergs Gruppe til og følger den baade i tykt og tyndt, som en særlig trofast Menig; dette er egentlig ret mærkeligt; thi han er vistnok i Hjærtet en virkelig medgjørlig Mand, der gjerne vil have, at alt skulde gaa fredeligt og godt til bedste for det hele. Her er et nyt Vidnesbyrd om den Skade, Førerne gjøre.

L. Pedersen er en høj, kraftig bygget Bonde med et rart Ansigt og et hyggeligt Præg af Støthed og Soliditet. Man føler sig tiltalt af denne Bondeskikkelse, og den Tolerance, han lægger for Dagen i Samtale med Modstandere, forstærker det gode Indtryk, hans beskedne og nette Fremtræden gjør. Han er af de Modstandere, man let forsoner sig med, og er han end ikke nogen fremtrædende dygtig Rigsdagsmand, saa hører han dog til dem, hvis Valg kan forsvares.