Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/271

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

261

L. Pedersen. — M. Pedersen.

L. Pedersen stillede sig første Gang imod den bekjendte Skoleinspektør Frølund den 12te Oktober 1866, men bukkede da under med en ret anseelig Minoritet. I 1869 stillede han sig ikke, derimod i 1872, hvor han med stor Stemmeflerhed besejrede Skoleinspektør Brøchner-Larsen og Frølund, hvis Rolle var i den Grad udspillet, at han af henved 1100 afgivne Stemmer kun fik 90. I 1873 besejrede L. Pedersen Grev Holstein til Langebæksgaard, og i 1876 og 1879 stod han uden Modkandidat. Ved de sidste Valg var Godsejer Hage til Oremandsgaard oppe imod ham, men Pedersen sejrede atter. Dog tyder den store Minoritet paa, at Pedersen ikke i Længden tør gjøre Regning paa at være aldeles sikker.

Foruden de alt nævnte Repræsentanter har Præstøkredsen sendt N. F. S. Grundtvig, Amtmand Brun, Rugaard, Gaardfæster J. Petersen, Overkontrollør F. Walther og Cand. theol. N. J. Jensen ind i Folkethinget.


M. Pedersen.

Gaardmand i Svindinge pr. Nyborg. Født den 12te Juli 1821.


Om denne ærede Rigsdagsmand, der repræsenterer Faaborgkredsen, er der ikke meget at sige. Han har med et Par Afbrydelser siddet paa Rigsdagen siden 1864, men han har aldrig kunnet gjøre sig gjældende paa anden Maade end som en vel disciplineret Menig. Han hører til den vildeste og umedgjørligste Fraktion og er følgelig for Tiden Bergs svorne Mand.

Han er en ganske kvik og livlig Mand med et noget forslagent Ydre, der mere minder om en Sømand end om en Bonde; men han er vistnok i ingen Henseende over det jævne Middelmaal. Kun sjælden hører man ham tale, og han følger vistnok ogsaa kun saa som saa med; men det lange Rigsdagsliv giver jo Rutine, og han har derfor til enhver Tid Stikordene og de staaende Venstrebetragtninger paa rede Haand. Derfor kan han gjærne ude paa sine Vælgermøder lægge Drevenhed og