Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/285

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

275

Chr. Rimestad.

Derhos har Rimestad den fortræffelige Egenskab som Taler, at han aldrig irriterer; han kan være spydig, ja bidende, men der er over hele Façonen noget godlidende og elskværdigt, der tager Braadden bort, saa at Ingen bliver vred paa ham; han er derimod aldrig stødende eller smagløs. Han har endelig en udviklet Formsands, hvilket Hr. Krabbe i tidligere Tider adskillige Gange fik at mærke.

Rimestad har i en ualmindelig Grad det lunefulde Folkethings Øre, og han maa i vigtige konstitutionelle Spørgsmaal betragtes som Højres Ordfører i Thinget. Naturligvis bliver han ogsaa brugt meget i Udvalgene og skal der være et flittigt og indflydelsesrigt Medlem. Udenfor Rigsdagen hører man derimod ikke meget til ham, og det kan med Rette bebrejdes ham, at han her følger de Nationalliberales daarlige Eksempel, at holde sig fornemt tilbage.

Højre stemte en Tid stadig paa Rimestad som Formand for Thinget, men vistnok nærmest som en Demonstration; thi det er formentlig nu et almindeligt Ønske, at Krabbe skal vedblive som saadan. Der er imidlertid ingen Tvivl om, at Rimestad besidder Egenskaber, der kunde gjøre ham til en meget god Formand.

Rimestad er en Mand med et virkeligt politisk Blik, han kan bedømme en Situation og overskue Følgerne af et politisk Træk. Det kan imidlertid nok være, at han til dagligdags kan være lidt svag ligeoverfor gamle Kammeraters Paavirkning; men i skarpe og tilspidsede Situationer staar han fast som en Mand.

Kjøbenhavns første Valgkreds har tidligere været repræsenteret af:

Professor Martin Hammerich, Professor J. Wilkens, Professor H. M. Velschow, Borgmester L. C. Larsen og Kaptajn, Brygger J. C. Jacobsen.