Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/299

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

289

Scheel. — Schelde.

forøget ved et Par festlige Lejligheder, der i det sidste Aars Tid havde fundet Sted paa hans Godset, og hvori hans Optræden i høj Grad egnede sig til at vinde Beboernes Hjærter.

Roskildekredsen har tidligere været repræsenteret af: Proprietær C. Thalbitzer, Indenrigsminister M. H. Rosenørn, Gaardmand H. Nielsen af Daustrup (2 Gange), Gaardmand M. Hansen, Gaardmand N. Andersen af Smørum (2 Gange), Højsteretsadvokat Liebe, Godsejer Alfred Hage og Gaardejerne Ole Larsen, Lars Jakobsen og Hans Sørensen.


Schelde.

Gaardejer i Ferup pr. Kolding. Født den 7de September 1837.


Schelde, der repræsenterer Ribe Amts 4de Valgkreds eller, som den efter Valgstedet ogsaa kaldes, Bækkekredsen, har kun været Rigsdagsmand i 3 Aar.

Han afløste den elskværdige og højtbegavede Termansen, der i mere end 20 Aar uafbrudt var Kredsens Folketingsmand. Termansen har altid næret moderate og besindige Venstreanskuelser; men hans varme Fædrelandssind og forsigtige Natur bragte ham dog ofte til at operere i Forening med Højre, og da han omsider atter svingede stærkere over imod Venstre, stod han i den moderateste Fløj.

Dette sidste gjorde, at de Radikale i Valgkredse, nærmest gjennem Paavirkning udefra, ved Valget den 25de April 1876 stillede en Kandidat op imod Termansen, og denne Kandidat blev Schelde. Han faldt vel den Gang, men da Venstre imidlertid i 1878 enedes om at sætte Termansen ind i Landstinget, blev Kredsen ledig, og ved Supleringsvalget den 30. Oktbr. 1878 sejrede Schelde med 616 Stemmer imod den moderate Kandidat, der fik 503. Ved de to senere Valg har Schelde staaet uden Modkandidat, og han maa indtil videre anses for sikker i Kredsen.