Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/300

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

290

Schelde. — Skytte.

Paa Rigsdagen mærker man saagodtsom Intet til ham hverken i Salen eller i Udvalgene. Han tilhører helt og holdent Berg og stemmer særdeles trofast med ham. Alligevel skal han ikke nære yderliggaaende Anskuelser, men være ret moderat og medgjørlig i private Forhandlinger. Saasnart der derimod er Tale om en Partioptræden, slutter han uden Betænkning op i Geleddet, hvormeget end den voldsomme Strid og farefulde Taktik er hans sindige og godmodige Natur imod.

Schelde skildres som en ganske vel begavet Mand med et sundt Omdømme, naar han faar Lov til at gaa uden Paavirkning. Han er godt lidt, og baade hans Ydre og hans Fremtræden gjør et støt, godlidende og solidt Indtryk.

Foruden af Termansen har Bækkekredsen tidligere været repræsenteret af: Skolelærer N. Hansen, Pastor Fuglede, Kammerherre Riegels, Pastor Sveistrup, Gaardmand Eiler og Forligelseskommissær H. Jensen.


Skytte.

Gaardejer i Bregninge pr. Nørre-Alslev. Født den 15. November 1842.


Maribo Amts 5te Valgkreds, der har Valgsted i Stubbekjøbing, har altid været en ivrig Venstrekreds, og der har ligefra Frihedens første Dage været Liv i den. Ved Valget til den grundlovgivende Rigsdag blev der saaledes afgivet 1100 Stemmer, i 1852 og 53 over 1200, og nu ved sidste Valg drev den det endog til 1663. I Mellemtiden har der rigtignok ligget en Række døde Aar, hvor den skikkelige, men tarvelige Rasmus Olsen saa godt som ubestridt valgtes Gang efter Gang.

Da Radikalismen i Venstre tog Fart, ansaas Olsen ikke for kras nok, uagtet han var en fuldtro Venstremand, og han lønnedes for mere end 25 Aars Hørighed og Lydighed med at vrages