Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/310

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

300

Stenbæk. — Stürup.

ikke vilde bøje sig for den mægtige Høvding, udslyngedes der en Banstraale imod ham, og den viste sig stærk nok til at fælde ham. Ja saa bitter skal Bergs Stemning have været ham, at man endog vil vide, at Berg tilraadede sine Meningsfæller i Kjertemindekredsen hellere at stemme paa Højremanden Niels Andersen, end paa Venstremanden Stenbæk og dermed afgjorde Valgets Udfald.

Stenbæk var iøvrigt en ganske flink Rigsdagsmand; han var en selvstændig Karakter med udprægede moderate Anskuelser. Derhos var han en flittig og en alvorlig Mand med jævnt gode Evner, men med en fremtrædende Højskoleuklarhed. Han var meget afholdt, og der er heller ingen Tvivl om, at han besidder en hæderlig Karakter. Han var derhos en Mand, der følte varmt og alvorligt for Danmarks Sag, og han var med til i sin Tid at bringe den første Forsvarsadresse i Gang. Under sin Rigsdagsgjerning undgik han vel ikke at kommet Modstrid med denne sin Fortid, men han viste paa den anden Side ved sin Virken for Hærloven og Søværnsloven, at hans Hjærte fremdeles bankede varmt for den samme Sag. Han talte kun sjælden i Rigsdagen, men nok til at vise, at han havde Ordet i sin Magt, om end hans Tanker ikke altid vare af den klareste Art. Han havde et noget svagt, syngende Organ, der gav hans Foredrag en monoton Klang.

Kværndrupkredsen har foruden af Jens Jensen tidligere været repræsenteret af Gaardfæster J. R. Jakobsen og Fuldmægtig Theil.


Stürup.

Konsul, Kjøbenhavn. Født den 15. Oktober 1820.


Den største Overraskelse, der blev beredt Højre paa den heldige Valgdag den 3. Januar 1879, var ganske utvivlsomt Stürups Sejr i Saxkjøbingkredsen. Man havde hin Dag For-