Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/337

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

327

Winther. — Zahle.

et nyt Indfald og bliver ved. Han taler sig let hidsig og forløber sig da ofte, saa at Formanden skrider ind. I det Hele har vist faa havt saamange Sammenstød med Formanden, som Winther, men man maa endelig ikke tro, at han rolig tager sin Tilrettevisning, nej, han giver sig i Kast med Formanden, og hvasse og langvarige Sammenstød kan ofte være Følgen deraf. Winthers Stemme er spinkel og hæs, og naar han kommer i Affekt bliver den skrigende og virker meget usympatetisk.

Han er en vever og vims lille Mand, der aldrig er rolig, men farer om her og der. Han er ikke videre afholdt, men han skal iøvrigt være meget tjenstagtig og kan bringes vidt med det gode. Han er vistnok et godt Hoved, men noget uklar. Til Tider kan han være meget morsom og vittig, og som dreven Parlamentariker har han navnlig sin Styrke i Polemikken. Winther hører vel ikke til de sympatetiske Rigsdagsmænd, men han hører til de ganske dygtige, og der er vist Ingen, som vil benægte, at Mænd af hans Kaliber have berettiget Plads i en lovgivende Forsamling. Den beklageligste Egenskab hos ham er hans næsten absolute Utilbøjelighed til at yde Bevillinger til vort Forsvar. Hans Syn paa denne vigtige Sag som paa saamange andre er meget indsnævret, men han har unægtelig ogsaa her vist Konsekvents; thi saaledes har hans Stilling altid været, og den forklarede for en Del hans Tilslutning til L. Bjørnbak. Det vil naturligvis være ubilligt af den Grund at beskylde ham for Mangel for Patriotisme; men sig selv ubevidst skader han derved meget sit Land, og spiller et højt Spil om dettes Eksistents. Hvad Mening man nu iøvrigt har om Winthers politiske Virksomhed, saa maa man erkjende, at han er en interessant Fremtoning i vort politiske Liv.


Zahle.

Sognepræst i Vallensved paa Sjælland. Født den 15de November 1825.


Peder Christian Zahle er desværre ikke længere Medlem af den danske Rigsdag. Man havde efterhaanden vænnet sig til