Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/56

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

46

J. Bertelsen. — Bille.

baade har gode Evner og, naar det skal være, en fast Karakter. Han er moderat og medgjørlig, og naar man ser denne beskedne Skikkelse i en vild Oppositions Rækker, faar man Indtrykket af, at det mere er en Tilfældighed end Sympati, der har givet ham denne Stilling; thi den hele milde Personlighed synes mere anlagt for en fredelig end for en krigerisk Gjerning — ganske bortset fra Ungdommens Officersaspirationer.

Bertelsen er nu Forpagter af den Grev Tramp tilhørende Ejendom Kyø ved Nibe, sagtens en Virkning af den politiske Alliance i Grevens korte Rigsdagsliv. Medens Greven faldt ved Valget den 3. Januar 1879, hævdede Bertelsen med stor Lethed sin Stilling. Der knytter sig vel ikke store Forhaabninger til Bertelsens Rigsdagsgjerning, men en brugelig Repræsentant kan han nok blive med Tiden — en tiltalende er han allerede.


Bille.

Cand. jur., nu dansk Generalkonsul i Amerika. Født den 1. Juli 1828.


Hvem kjender ikke Bille? Vort politiske Frihedsliv har bragt mange Navne paa Folkets Læber, mangen Stjærne er gaaet op med stor Klarhed og Glans for inden faa Maaneskifter atter at forsvinde; mangt et Navn har langsomt og brydsomt banet sig Vej til Folkets Hjærte og vundet sig en varig Plads der, og mange smukke Minder ejer vort unge Frihedsfolk allerede. Men ud af Hoben af disse Navne hævede der sig i lang Tid to, som snart paa Hadets, snart paa Begejstringens Vinger bares ud over Landet.

Det var Navnene Bille og Ploug.

Som Ordførere for det mægtige nationalliberale Parti, som dem, der hver Dag talte til det ledende Folk, fik disse Mænd en Betydning og en Indflydelse i Landet som ingen anden, og der har været Tider, da Parolen fra disse Mænd blev lystret lige saa samvittighedsfuldt, som et flinkt Kompagni Soldater