Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/81

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

71

H. Buch. — Jens Busk.

gjøre det; thi selv hans Venner og Meningsfæller, der ellers holde paa, at han er en forstandig og i andre Forhold dygtig Mand, erkjende, at Politiker er Buch ikke og at han paa den Bane aldrig vil vinde Lavrbær. Det tiltalende ved Manden er hans Bravhed og Hæderlighed, men disse Egenskaber kunne jo fuldt vel komme til Anerkjendelse og Paaskjønnelse i hans jævne borgerlige Idræt paa Gaarden i Seest.


Jens Busk.

Gaardmand i Aas ved Horsens. Født den 27. Juli 1845.


I Midten af Halvfjerdserne afholdtes der i Horsens et Prøvevalg — til Landsthinget. Ved denne Lejlighed vakte en ung Bonde Opsigt ved at advare imod at drive „Folket” til at „klinke Postelinet”.

Denne Talemaade var, da den først blev brugt, original og godt opfunden samt ikke uden Virkning, men i den unge Bondes Mund ved hint Prøvevalg var den malplaceret og gjorde, som alle hule Talemaader og ufarlige Trusler, en komisk Effekt. Den bragte imidlertid Mandens hidtil ukjendte Navn frem, og i alle Landets Blade blev Jens Busk nævnt, snart med Ros og snart med Dadel.

Det var Mandens offenlige Debut. Ved den anden Forestilling, hvori han optraadte, var der tildelt ham en Hovedrolle. Det var paa en Torvedag i Horsens. Her skete der paa Jørgensens Hotel noget, men hvad det egentlig var, er aldrig rigtig blevet oplyst. I Landets Venstreblade gik en forfærdelig Historie om, berettende, hvorlunde Jens Busk hin Dag paa det skammeligste var bleven torteret af nogle Højremænd, der i Gjæstestuen havde anvendt Vold mod den gjæve Venstremand. Hr. Busks levende Fantasi fik man allerede den Gang et Blik for, da han fremstillede Sagen som om det gjaldt hans unge Liv. Der var Spænding og Aktualitet i hans Fremstilling, da han berettede,