Side:H Wulff - Den danske Rigsdag.djvu/89

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

79

Bønløkke.

Han er dog altid høflig i Debatten, ofte, naar han er mest bitter, endog bukkende og ærbødig.

En Gang, medens Fonnesbech var Minister, havde Bønløkke Ordet og afleverede smilende og bukkende en Dynge Ubehageligheder udover den lige tæt ved siddende Minister. Fonnesbech blev ærgerlig over Metoden, rejste sig og bukkede ligesaa dybt for Bønløkke hver Gang denne bukkede for ham. Almindelig Latter. Bønløkke, der ikke er stiv i Papirerne, blev konsterneret og var lige ved at gaa fra det, da Ministeren forbarmede sig over ham og satte sig.

Iøvrigt er det kun enkelte Sager, der særlig lægge Beslag paa Bønløkkes Interesse, saaledes Skolesagen, som han endog har doceret i Norge Paa et Par Udflugter, sagtens ikke paa en Maade, der skal give vore Frænder noget højt Begreb om vor Bondestands intellektuelle Stade. Bønløkke er en af Thingets Sekretærer, og man ser ham jævnlig ved Afstemninger ile op og ned ad Rækkerne for med sikker praktisk Sands at ramme det rigtige Resultat. Thi Manden er praktisk, og det kan i mange Forhold bøde paa Evnerne. I sin Hjemstavn bruges han meget i Jernbanekommissioner og andre praktiske Hverv, og han gjør slige Steder god Nytte. Han er derimod ikke nogen dygtig Rigsdagsmand, men — „Hjærtet er godt”.

Han er en brav og hæderlig Mand, som man ved personlig Berøring kommer til at holde af, og han er udenfor Politiken saa beskeden og lidet fremtrædende, at han ogsaa af den Grund vinder Sympati. At han skulde forbedre sig som Politiker, er der kun lidet Haab om, men det faar ogsaa at være, naar blot hans mange gode Egenskaber ikke tage Skade og sluttelig gaa til Grunde i de politiske Stemningers Malstrøm. Det vilde være Synd. Manden med det milde, venlige Ansigt maa have Lov til at være en daarlig Politiker, naar han blot vil vedblive at være en brav Mand.