Side:Noget Spøg blandet med Alvor om Recensent-Væsen.pdf/14

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er valideret

10

Anden deel.

Andet Hovedstykke.

En indvortes Læge vil kuns læges af sin Lige.

(Det første Capitel er blevet glemt, saaledes smitter Recensionerne Forfatterne).

En Recensent maae ofte løbe omkring for at udfritte den Forfatters Forbindelser, der er bestilt hudflettet. Ved ret at sværte ham, kunde man kanske vinde Faculteters og Consistoriums Yndest. Man lader da Vedkommende vide, naar Hudfletningen skal skee, og nu til Belønning maae Recensenten spise alle disse Steder. Her maae han sidde længe til Bords, holde Vandet, hvilket alt i denne stærke Kulde let kunde foraarsage Uringangens fulde Sammensnerpning, helst hvis hertil kommer Følgerne af en lille Nysgierrighed, der har paa Uringangen efterladt sig et lille Saar, hvorigiennem Urinen lister sig, og under disse Omstændigheder er den i fuld Krig med Excrementerne, om at benytte sig af en fælleds Udgang. Rectum sætter sig imod af alle Kræfter, og imedens alt dette gaaer til Constitutionens Erklæring, beholder Urin-Blæren sit Vand, og Patienten lider utroelige Smerter, thi Rectum er af de følsomme, føler meget dybt hver Urin Draabe.

  1. Den første indvortes Læge kommer til den Syge, Pulsen føles, Tungen besees, Midler af vomitiva og laxantia forordnes, og Recensenten tør ikke betroe sin Sygdom til denne hellige Læge; thi han veed, at ved mindste Vink falde de Hellige strax paa Synden. Patienten skal vomere og laxere, og alle disse indvortes Presninger forøge hans Smerter, han ønskede at hele Underlivet vilde være rolig, da alt som nærmer sig til nisus depressorius er for ham det største Helvede.
  2. Indvortes Læge kommer til ham, for ham aabenbarer Patienten sig, han foreskriver Spanskefluer og Urin drivende Midler. Pa-