Almindelig Handelsvidenskab/Forord

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

P.G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn


Almindelig Handelsvidenskab.djvu Almindelig Handelsvidenskab.djvu/1 3-4

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Forord.

Da jeg for over ti Aar siden overtog Bestyrelsen af Grüners Handelsacademi, og dermed tillige den Opgave at veilede dets Elever i det Fag, som i Reglen betegnes som almindelig Handelsvidenskab, savnedes ganske en efter Forholdene afpasset Lærebog i dette Fag, og endskjøndt jeg ikke betvivlede, at en saadan bedre vilde kunne udarbeides af mangen Anden end af mig, hvis Tid fornemlig optages af andre Sysler, betænkte jeg mig dog ikke længe, men begyndte strax paa Arbeidet, saa at Academiet alt i nogle Aar har besiddet en Lærebog i Handelsvidenskab, trykt som Manuskript.

Da denne imidlertid nu er udsolgt og der ikke i Mellemtiden er udkommet nogen fra Andres Hænder, der kunde erstatte Manglen, var et nyt Oplag bleven nødvendigt, og da jeg af Erfaringen veed, at en saadan Bog søges og savnes af Mange udenfor Academiets Elever, har jeg ikke betænkt mig paa at udgive den i Boghandelen i en noget udvidet og som jeg troer forbedret Form, idet jeg haaber, at den vil finde en gunstig Modtagelse og som den Første i sit Slags møde den hensynsfulde Bedømmelse, som jeg af denne Grund regner paa.

Forf.