Almindelig Handelsvidenskab/Rettelser

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Jump to navigation Jump to search

P.G. Philipsens Forlag Kjøbenhavn


Almindelig Handelsvidenskab.djvu Almindelig Handelsvidenskab.djvu/1 324

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1947. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1923.

Tilføielser og Rettelser.

Pag. 53. Pacific Banen aabnedes den 10de Mai 1869.
» 57. 11. Linie fraoven: Øen læs Halvøen.
» » 14. Linie franeden: Balbao læs Balboa.
» 60. Efterat Vandet var fuldstændigt indledet i Suez Canalen befarede Lesseps den i dens hele Længde første Gang den 28de Septb. 1869 og dens høitidelige Aabning er fastsat til den 18de Novb. s. A.
» 69. Telegraphen mellem Brest og St. Pierre ved Newfoundland benyttedes første Gang den 14de Juli 1869.
» » De »dansk-norsk-engelske« og »dansk-russiske« Telegraphselskaber ere senere forenede til det »store nordiske« Telegraphselskab. — Forbindelsen mellem Bornholm og Libau blev aabnet den 5te Juni 1869, og den 19de Aug. s. A. aabnede dette Selskab ligeledes en Linie mellem Egersund i Norge og Peterhead i Skotland.
» 85. 5. Linie fra neden: 1688 læs 1698.
» 90. 4. Linie fra neden: 5 Snese læs 6 Snese.