Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/53

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er blevet korrekturlæst

1 paa 13, Sverrig 1 paa 36, Norge 1 paa 152, Rusland 1 paa 180. — Udenfor Europa findes følgende Jernbaner: i Amerika 8,900 Miil, hvoraf over 8,200 i de forenede Stater; i Ostindien (britisk) 734, i Australien (britisk) 120, i Afrika 140.

Som nogle af de mærkeligste Jernbaneforetagender skulle vi først nævne den under Bygning værende Pacific Bane, som skal forbinde St. Francisco med de østlige Fristater i Nordamerika og derved Atlanterhavet med det stille Ocean, en Strækning af omtrent 600 geogr. Miil. Denne Bane gaaer fra St. Francisco over St. José til Sacramento. Her begynder den store Stigning og Banen føres i en Høide af 7050 Fod over Sjerra Nevada; øst for denne Bjergkjæde fortsættes Banen langs Humboldtsfloden til Mormonstaten, idet den bestandig følger en østlig Retning. Efter at være ført over Green River gaaer den gjennem Bridger Passet over Laramie Sletterne til Klippebjergene, hvorover den ligeledes føres i en Høide af 7000 Fod. Den fortsættes derefter gjennem et forholdsviis beqvemt Terrain langs med Plattefloden og støder ved Omaha i Nebraska til de ældre Jernbanelinier, der gjennemkrydse Unionen. Naar denne Bane aabnes, hvilket antages at ville skee om kort Tid, vil en Reise omkring Jorden kunne gjøres i 80 Dage. Det 16de Aarhundredes store Opdager Magellan brugte hertil 3 Aar paa 15 Dage nær. Denne Jernbane vil noget fordunkle den hidtil navnkundige (c. 14 Mile lange) Bane over Landtangen Panama, som indtil nu har været et nødvendigt Bindeled mellem de nordamerikanske Fristaters østlige og vestlige Territorier. Trods sin ringe Længde har den kostet umaadelige Anstrængelser at anlægge, deels paa Grund af Terrainforholdene og deels som Følge af de usunde Egne, hvorigjennem den maatte føres, hvilket havde til Følge, at de chinesiske Arbeidere, som benyttedes ved Anlæget, døde i saa store Masser,