Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937/Bilag 4

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

A-S J. H. SCHULTZ København


Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/1 95-99

Denne tekst er ikke beskyttet af ophavsret, da §9 i den danske lov om ophavsret siger, at love, administrative forskrifter, retsafgørelser og lignende offentlige aktstykker ikke er genstand for ophavsret. Dette gælder ikke for værker, der fremtræder som selvstændige bidrag til offentlige aktstykker, og dermed generelt ikke for for eksempel illustrationer.

 Bilag 4 
 Der er ønsket en Beregning af, hvorledes Landstingets politiske Sammensætning antagelig vilde blive, hvis Valgmændene blev valgt af den almindelige Vælgerklasse og dennes Stemmeafgivning var den samme som ved Valget til Folketinget den 22. Oktober 1935, samt hvis de Landstingsvalgte valgtes af Landstinget i Marts 1938.

1ste Landstingskreds og Frederiksberg vælger 10.

Valg-
mænd
Landtings-
mænd
Stemme-
ret
Sandsynligt Resultat
Kommunist-Parti 23 - 23 -
Retsforbundet 5 - 5 -
Konservative Folkeparti 175 2 31 2
Radikale Venstre 55 - 55 -
Socialdemokratiet 532 7 28 8

Tilsammen... 790 9 142 10

Fejl i matematikken (MathML med SVG- eller PNG-fallback (anbefalet til moderne browsere og værktøjer): ugyldigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") fra serveren "http://localhost:6011/da.wikisource.org/v1/v1/":): {\displaystyle \frac{790}{11}=72} kan vælge en Landstingsmand.

 Hvis S. „strækker“ Stemmerne, kan det give 4 Kandidater 66 og 4 Kandidater 67 Stemmer. Herimod kan K. kun stille 59, 58 og 58 Stemmer og R. kun 55. Rf. kan ikke ændre Resultatet. Kun Kommunisterne kan, ved at kaste Stemmerne paa R., forhindre S. i at faa 8de Mandat.


2den Landstingskreds Sjælland og Lolland-Falster vælger 12.

Valg-
mænd
Landtings-
mænd
Stemme-
ret
Sandsynligt Resultat
Kommunist-Parti 2 - 2 -
Nationalsoc.-Parti 1 - 1 -
Retsforbundet 8 - 8 -
Frie Folkeparti 5 - 5 -
Konservative Folkeparti 169 2 35 2
Radikale Venstre 117 1 50 2
Socialdemokratiet 416 6 14 6
Venstre 149 2 15 2

Tilsammen... 867 11 130 12

Fejl i matematikken (MathML med SVG- eller PNG-fallback (anbefalet til moderne browsere og værktøjer): ugyldigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") fra serveren "http://localhost:6011/da.wikisource.org/v1/v1/":): {\displaystyle \frac{867}{13}=67} kan vælge en Landstingsmand.

 1. Optræder Partierne selvstændigt og ,,strækker” Stemmerne, bliver Fordelingen:
  S 60.60.60.59.59.59.59, B 60.57, K 60.60.49 og V 60.60.29 og S faar 12te Mandat.
 2. Stemmer Retsforbundet paa R., faar R. 12te Mandat (62 + 63).
 3. Gaar K. og V. i Forbund, kan de tage 12te Mandat med 318 Stemmer (63.63.64.64.64).
 4. Gaar ogsaa R. og 5. i Forbund, har de 533 Stemmer (66.66.66.67.67.67.67) og tager 12te Mandat, der her er givet R.

 FF. med 5 Stemmer kan ikke ændre Resultatet. Der er set bort. fra Kommunister og Nationalsocialister.


3die Landstingskreds Bornholm vælger 1.

Valg-
mænd
Landtings-
mænd
Stemme-
ret
Sandsynligt Resultat
Retsforbundet 1 - 1 -
Konservative Folkeparti 6 - 6 -
Radikale Venstre 1 - 1 -
Socialdemokratiet 25 1 1 1
Venstre 13 - 13 -

Tilsammen... 46 1 22 1

 Mandatet tilfalder S, der har over Halvdelen af Stemmerne.


4de Landsiinqskreds Fyn vælger 6.

Valg-
mænd
Landtings-
mænd
Stemme-
ret
Sandsynligt Resultat
Retsforbundet 2 - 2 -
Frie Folkeparti 1 - 1 -
Konservative Folkeparti 67 1 15 1
Radikale Venstre 52 1 - 1
Socialdemokratiet 154 2 50 2
Venstre 87 1 32 2

Tilsammen... 363 5 100 6

Fejl i matematikken (MathML med SVG- eller PNG-fallback (anbefalet til moderne browsere og værktøjer): ugyldigt svar ("Math extension cannot connect to Restbase.") fra serveren "http://localhost:6011/da.wikisource.org/v1/v1/":): {\displaystyle \frac{363}{7}=52} kan vælge en Landstingsmand.

 1. Ved at strække Stemmerne har S. 52.51.51, og optræder K. og V. hver for sig, faar S. 6te Mandat.
 2. Gaar V., K. og F.F.. i Forbund, har de 155 Stemmer, og kan dele sig 52.52 og 51, og der bliver Lodtrækning om sidste Mandat.
 3. At R. støtter S., ændrer ikke Resultatet, men hvis Rf. vil støtte R, og S., faas Stemtallet 208 eller 52.52.52.52 og 8te Mandat er sikkert for S.
  Her er regnet med Lodtrækning, og at V. vinder denne. Side:Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/95 Side:Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/96 Side:Betænkning afgivet af Forfatningskommissionen af 1937.pdf/97