Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 26

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 95

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Andet Kapitel. Kjøbstædernes Kommunalorganisatlon.

§ 26. Kommunens Tilblivelse, Ophør og Omfang.

Oprettelsen af en Kjøbstadkommune kan kun Skee ifølge Lov, s. Regul. 20. Marts 1855 § 17, jfr. midlertidig Lov 29. Dec. 1857 (Lovs. S. 408), Lov 23. Dec. 1861 (S. 385) (Lov 26. Mai 1868 § 1, 2. M.), hvorhos ifølge Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 § 91) uden Tvivl Kommunalbestyrelsens Samtykke maa fordres. Ligeledes kan Kjøbstadkommunens Nedlæggelse som saadan kun Skee ifølge Lov, s. Reskr. 12. Mai 1809; i dette Tilfælde er Nødvendigheden af Kommunalbestyrelsens Samtykke endnu mere indlysende. Simple Grændseforandringer maa derimod kunne foretages ad administrativ Vei efter afgiven Betænkning af de paagjældende Kommunalbestyrelser.

Kjøbstadkommunen indbefatter ikke blot den egentlige Kjøbstad, men ogsaa de til Kjøbstaden hørende udenbys Grunde og Kjøbstadjorderne, s. Adn. 24. Okt. 1837 § 1, Lov 11. Febr. 1863 §§ 4, 9 (Lovs. S. 66) (Lov 26. Mai 1868 § 1). Ikke sjelden er et Landdistrikt sat i en vis Forbindelse med Kjøbstaden, navnlig ved at dennes Jurisdiktion og Politi er blevet udvidet udenfor selve Kjøbstadgrunden, eller derved, at Landdistriktet er henlagt til en Kjøbstadkirke, i hvilket Tilfælde det efter Regl. for Kjøbstæderne 5. Juli 1803 § 1 skulde have fælles Fattigvæsen med Kjøbstaden, ligesom det i Reglen ogsaa skulde have fælles Skolevæsen med denne; men denne Forbindelse bringer ikke Landdistriktet til at høre til Kjøbstadkommunen, s. Adn. 24. Okt. 1837 g 1; ligesom Adn. 1837 §§ 19, 21 indeholder Bestemmelser, der sigte til at varetage Landboernes Torv i det paagjældende Forhold, saaledes kan Ministeriet med Hensyn til Fattigvæsenet bevilge Forbindelsens opløsning, s. Adn. 13. Aug. 1841 § 1 (Lov 6. Juli 1867 §§ 1, 3, Lov 26. Mai 1868 § 15).