Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 44

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 148-149

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 44. Amtsraadets Forretningsgang.

Amtsraadets ordinaire Møder finde Sted 4 Gange aarlig men desuden kan det sammenkaldes til andre Tider af Amtmanden, der altid skal efterkomme en herpaa rettet Begjæring af Halvdelen af Raadets Medlemmer, s. Fdn. 1841 § 31 (Lov 1867 § 44), Amtmanden er Formand, s. Fdn. 1841 § 24, Lov 22. Marts 1855 § 8 (Lov 1867 § 35), og har foreløbig at tage de Bestemmelser, som ikke taale Udsættelse, s. Fdn. 1841 §§ 15, 32 Nr. 1, 33 (Lov 1867 § 45). Ingen Beslutning kan tages, medmindre i det Mindste Halvdelen af Raadets Medlemmer ere tilstede; Afgjørelsen skeer efter Stemmeflerhed [ved Stemmelighed er Formandens Stemme afgjørende, s. Fdn. 1841 § 31, jfr. § 13 (Lov 1867 § 45). Forhandlingernes Offentlighed beroer paa Amtsraadets egen Bestemmelse efter Stemmeflerhed, s. Cirk. 8. Apr., Skr. 31. Mai 1848 (Lov 1867 § 45, s. fremdeles Lov 1867 §§ 45, 54)].