Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 45

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 149-150

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 45. Grændserne for Amtsraadets Myndighed.

Amtsraadet indtager i det Hele en temmelig selvstændig Stilling og navnlig tager det paa egen Haand uden høiere Approbation Bestemmelse om Anvendelsen af Amtskommunens Midler, s. Fdn. 1841 § 32 Nr. 1, 2 (Lov 1867 § 48). Ligesom imidlertid dets Myndighed er begrændset til de ved Anordningen hjemlede Beføielser, s. Fdn. 1841 § 32 Nr. 1, 2, Kskr. 25. Marts 1843 (Lov 1867 § 48), saaledes er det ogsaa i Overensstemmelse med Grl. 1849 § 96 (Grl. 1866 § 91) i flere Henseender undergivet Statens Tilsyn og Kontrol. I saa Henseende kan fremhæves:

1. At Regnskaberne over de kommunale Kasser revideres og decideres af Indenrigsministeriet, s. Fdn. 1841 § 32 Nr. 1, 2 (s. Lov 1867 §§ 54, 55).

2. At Regeringens Approbation udfordres i Tilfælde af extraordinaire Foranstaltninger (Lov 1867 §§ 43, 53).

3. At Amtsraadets Beslutninger i Almindelighed kunne paaankes til Ministeriet (Lov 1867 §§ 40, 41).

4. At Amtmanden, naar han maatte finde, at en af Amtsraadet tagen Beslutning ei er lovmedholdelig, er berettiget til at suspendere samme og indstille Sagen til Afgjørelse ved Ministeriets eller Kongens Resolution, s. Fdn. 1841 § 33 (Lov 1867 § 51, jfr. ogsaa § 55).