Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 52

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 168

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 52. Omsorg for en udvidet Realundervisning.

Medens Staten fordrer, at Enhver skal tilegne sig et vist Minimum af Kundskaber og Dannelse, søger den tillige paa forskjellig Maade at virke for, at en videre Uddannelse kan blive dem til Del, som maatte attraae en saadan, og dette gjælder ikke blot eller fortrinsvis om den lærde Dannelse, men ogsaa om den reale almindelige Dannelse. Som Skridt i denne Retning kunne mærkes Bestemmelserne i Adn. 29. Juli 1814, for Kjøbstæderne §§ 1—3, 35, 62 ff., 69 ff., om Aften-, Haandgjernings- og Realskoler, samt i Lov 8. Marts 1856 §§ 5, 7b om Skolefondets Virksomhed for at fremme en saadan videregaaende Undervisning. Fremdeles har Staten, tildels i Forbindelse med Nedlæggelsen af lærde Skoler, søgt at fremme Realundervisningen i Kjøbstæderne, dels ved Oprettelsen af offentlige Realskoler eller Indretningen af en Realundervisning ved de lærde Skoler, s. Lov 14. Apr. 1852, Bkg. 13. Aug. 1853, 18. Sept. 1855, dels ved Understøttelse til Kommuner, der oprette Realskoler, s. Lov 14. Apr. 1852, 10. Apr. 1855, 16. Febr. 1856. Endelig kan nævnes Indretningen af en almindelig Forberedelsesexamen i to Grader, der dels kan absolveres ved Kjøbenhavns Universitet, s. Bkg. 1. Aug. 1857, 12. Marts 1861, dels ved forskjellige Realskoler, s. Bkg. 18. Sept. 1855, 28. Mai 1859, og som giver Adgang til at indstille sig til forskjellige Examiner.