Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 53

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 169

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Andet Kapitel. Statens Omsorg for de øvrige Grene af Undervisningsvæsenet.

§ 53. Særlig Fagundervisning.

I sin Omsorg for denne kan Staten dels indskrænke sig til at anordne offentlige Prøver, hvorved de Paagjældende kunne godtgjøre deres Duelighed, medens Undervisningen maa erhverves ad privat Vei eller ved Benyttelsen af Undervisningsanstalter, der nærmest have en anden Bestemmelse, hvilket saaledes gjælder om Forstexamen (Lov 22. Jan. 1869), pharmaceutisk Examen og juridisk Examen for Ustuderede, jfr. ogsaa Næringslov 29. Dec. 1857 § 27, dels indrette særlige Dannelsesanstalter, saasom Veterinair- og Landbohøiskolen, s. Lov 8. Marts 1856 (Lov 22. Jan. 1869), den polytekniske Læreanstalt, s. Regl. 9. Juni 1829, og Kunstakademiet, s. Fundats 31. Marts 1754, Regl. 28. Juli 1814, 1. Marts 1842, 7. Sept. 1863.

Endelig kunne nævnes de militaire Undervisningsanstalter (som efter Grlbest. 29. Aug. 1855 § 2 henhøre under Krigsvæsenets Bestyrelse] (Lov 6. Juli 1867 § 75 ff., Lovs. S. 279).