Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 67

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 205

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

II. Foranstaltninger til Omsætningen Fremme.

§ 67. Markeder.

Medens det i ældre Tid var af Vigtighed at fremme Omsætningen ved at give Sælger og Kjøber Leilighed til at samles paa de saakaldte Markeder til bestemt Tid og Sted, have Markederne under vore nuværende udviklede Omsætningsforhold tabt en stor Del af deres Betydning, og ere nu væsentlig kun af Vigtighed med Hensyn til saadanne Varer, hvis Pris væsentligt beroer paa deres individuelle Egenskaber, og som derfor bedst udtages af Kjøberen selv, navnlig Kvæg og Heste.

Til Afholdelsen af Markeder udfordres Indenrigsministeriets Tilladelse; de afholdes i Almindelighed i Kjøbstæderne, undtagelsesvis dog ogsaa paa Landet, s. Scheels Personret S. 537 Anm. 19. Om Retten til at sælge paa Markeder, s. Lov 29. Dec. 1857 § 41.

En lignende Betydning faae under mere udviklede Handelsforhold Børser, det er offentlige Lokaler, hvor Sælgere og Kjøbere, Mæglere, osv. daglig mødes paa bestemte Tider, og hvor Koursen paa Værdipapirer noteres, s. om Kjøbenhavns Børs Adn. 22. Dec. 1808, 2. Mai 1811, Pl. 28. Juli 1835, mfl.