Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 68

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 206

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1949. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1925.

§ 68. Maal og Vægt.

Vægtforholdene ere nu omordnede ved Lov 19. Febr. 1861 (Lovs. S. 179) (Adn. 17. Marts og 1. Dec. 1865, jfr. fremdeles Lov 24. Febr. 1868, Adn. samt Bkg. 12. Mai 1869), der har indført Tidelingssystemet. Herefter er Enheden for den almindelige Handelsvægt et Pund, som er ligt 500 franske Grammer. Pundet deles i 100 Kvinter, Kvinten i 10 Ort; ringere Vægtstørrelser angives i Decimalbrøkdelé af Orten. Hundrede Pund udgjøre et Centner, s. Lov 1861 §§ 1—3. Kun Lodder, som henhøre til Tidelingssystemet, maae justeres, s. Lov 1861 § 4, Bkg. 30. Juni 1863, og i Almindelighed maae kun de saaledes justerede, Lodder benyttes som Handelsvægt, s. Lovens 3. 10. 1, 4, Fdn. 11. Apr. 1840 § 47, Lov 1861 § 5, Bkg. 30. Juni 1863. Justeringen skeer ved et særeget Justerkammer i Kjøbenhavn, s. Fdn. 10. Sept. 1828, Bkg. 21. Juni 1861, Taxt 30. Juni s. A., Bkg. 8. Apr. 1862. Tilsynet med de anførte Bestemmelsers Overholdelse paahviler Politiet, s. 3. 10. 3, Cirk. 25. Nov. 1837.

Med Hensyn til Maal gjælde endnu Reglerne i Fdn. 10. Jan. 1698. I Øvrigt ere Bestemmelserne om, at kun lovligt justerede Maal maae benyttes, om Ansvaret for denne Regels Overtrædelse og Kontrollen med dens Overholdelse stemmende med Reglerne om Vægtforholdene, s. de ovenfor citerede Lovbestemmelser og Bkg. 21. Juni 1861.

Efter Adn. 5. Mai 1683 skulde der i alle Kjøbstæder ansættes særegne Veiere, Maalere og Vragere til at undersøge de falbudte Varers Vægt, Maal og Godhed, og hvis Medvirkning for Størstedelen skulde benyttes af de Sælgende, men den senere Lovgivning har i det Væsentlige indført Frihed i saa Henseende, s. Fdn. 21. Okt. 1791 § 3, 1. Febr. 1797 §§ 32—37, Pl. 30. Apr. 1828, 30. Marts 1849, 29. Aug. 1856, 9. Okt. 1857, 27. Juli 1859.