Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 82

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 263

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Sjette Afsnit. Sundhedsvæsenet.

§ 82. Almindelige Bemærkninger.

Skjøndt det nærmest er Borgernes egen Sag at sørge for deres Sundhed, faaer Staten dog en ikke ringe Opgave paa dette Omraade, idet der dels bliver Spørgsmaal om Foranstaltninger, som overstige de Privates Kræfter, dels den Enkeltes Ligegyldighed for hans egen Sundhed jevnlig kan udsætte Andre for Fare, hvilken Staten da bør bestræbe sig for at afvende. I Øvrigt begrændses Statens Virksomhed i saa Henseende ved Borgernes Frihed, i hvilken der ikke bør skee større Indgreb end nødvendigt; men paa Grund af Gjenstandens Vigtighed ville dog undertiden selv temmelig betydelige Indskrænkninger i Friheden kunne ansees retfærdiggjorte. Formaalet for Statens Virksomhed vil være dels at fjerne Sygdomsaarsager, dels at drage Omsorg for Helbredelsen af udbrudte Sygdomme, dels endelig at forebygge visse Handlinger eller Begivenheder, som udsætte Borgernes Liv og Sundhed for Fare uden egentlig at kunne betragtes som Sygdomsaarsager.