Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 85

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 276

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 85. Andre Foranstaltninger for at værne om Borgernes Liv og Sundhed.

I saa Henseende kan først nævnes, at det ved Fdn. 4. Aug. 1819 er betegnet som en almindelig Borgerpligt for Enhver, der har Leilighed til at frelse Nogen, som er i Livsfare, at anvende de Midler, der i saa Henseende staae i hans Magt, hvilken Pligts Overtrædelse straffes med Bøder eller Fængsel paa Vand og Brød, s. Fdn. §§ 1, 4 (Strl. 1866 §§ 199, 309). Fremdeles er et særeget Rednings væsen for Strandede organiseret ved Kysterne, s. Lov 26. Marts 1852 med flere senere Tillæg, ligesom Brandvæsenet ogsaa fortrinsvis skal rette sin Virksomhed paa Personernes Frelse. For at forebygge Livsfare til Søs er Fyr- og Vagervæsenet organiseret, ligesom der ogsaa ved forskjellige andre Midler drages Omsorg for Fartøiernes Sødygtighed, for at forebygge Paaseiling, osv. Fremdeles kan nævnes Tilsynet med Dampmaskiner, s. Fdn. 27. Apr. 1832, Lov 12. Apr. 1851, Bestemmelser om Gifthandel, s. Fdn. 1. Apr. 1796, Pl. 26. Juni 1831, 19. Apr. 1843, om uforsvarlig Riden og Kjøren, s. Lovens 6. 7. 18, Fdn. 4. Okt. 1833 § 29 (Strl. 1866 §§ 308 og 309), og en Mængde lignende Politibestemmelser (jfr. ogsaa Regl. 30. Jan. 1867, S. 27, Pl. 23. Juni 1868).