Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret/§ 94

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) Kjøbenhavn


Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf Carl Georg Holck - Den danske Statsforvaltningsret.pdf/ 291

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

§ 94. Om Værnepligtens Indflydelse paa Mand skabets Retsstilling.

I denne Henseende kan dels bemærkes, at det indkaldte Mandskab i større eller mindre Omfang henhører under militair Jurisdiktion, s. Lovens § 43 (Lov 1869 §§ 51, 54) og Kriminalprocessen, dels at visse Indskrænkninger ere gjorte i de Værnepligtiges Reisefrihed. Ligesom imidlertid Værnepligten ikke udelukker de ikke indkaldte Værnepligtige fra at tage Ophold, hvor de ville, indenfor Rigets Grændser, naar de kun iagttage de foreskrevne Kontrol forholdsregler, s. Lovens § 40, Traktat 30. Okt. 1864 (Lov 1869 § 48), saaledes er Værnepligten i Reglen heller ikke Nogen til Hinder for at reise udenfor Riget eller fare med fremmede Nationers Skibe, naar han ikke derved forsømmer at opfylde de ham med Hensyn til Værnepligtens Fyldest gjørelse paahvilende Forpligtelser, s. Lovens §§ 41, 42, 44 (Lov 1869 §§ 49, 50, 57). Dog maa den, der er ansat ved Hærens eller Søværnets Linie, have Krigsbestyrelsens, og den, der paa Sessionen er behandlet til Udskrivning, uden at det er afgjort, hvorvidt han bliver at ansætte i Linien, Justitsministeriets Tilladelse for at reise ud af Riget, s. Lovens § 43 (Lov 1869 § 51).