Duestegen

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Aug. Bang og Lehmann & Stage Kjøbenhavn


Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/7 76-77

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1952. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1928.

Duestegen.

Med Tegning af Carl Thomsen.

Der var en Gang en Sognefoged, som holdt saa meget af Duesteg. I samme Sogn bode en enlig Herremand: han bad Sognefogden komme hjem til sig en Aften, og han tænkte da at traktere ham med hans Livret. Han havde sagt til Pigen, at hun skulde tage to Duer og stege dem, for Sognefogden var buden til Gjæst hos ham, og hun maatte endelig se til at faa dem godt tillavede. Pigen lavede til paa det bedste, og de var helt færdige; — saa kom just hendes Kjæreste i det samme, og saa trakterede hun ham med Duesteg. Ret som han havde spist, saa kom Sognefogden; Pigen tager imod ham, og han spørger hende da: »Hvad mon Herremanden vil mig? Han har sendt Bud og bedet mig komme til sig i Aften.« — »Det skal jeg saamænd sige jer,« sagde Pigen, »han vil ikke andet end skære begge Ørene af jer. Se til, I kommer afsted! Jeg hører ham komme.« Sognefogden til Bens, ud ad Døren og ud af Gaarden, alt hvad han kunde. I det samme kommer Herremanden og siger til Pigen: »Men hvor blev Sognefogden af? Jeg synes, jeg saa' ham.« — »Ja, han var her ogsaa lige nu,« sagde Pigen,« han tog begge Duerne og rendte med. Dèr løber han.« »Det var da underligt,« sagde Herremanden, han kunde dog ladet sig nøje med den ene.« Og der med stak han i Rend efter Sognefogden. »Bi! bi!« raabte han efter ham, »jeg vil kun have den ene.«  Men Sognefogden blev ved at løbe og gav sig kun Tid til at svare: »Ellers Tak! men jeg vil nok beholde dem begge to.«  Saa lod Herremanden ham løbe og sagde blot til Pigen: »Det var da noget underligt noget af den Sognefoged«. — Men Pigen og hendes Kjæreste de spiste saa den anden Due med.