En underlig Svend

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning

Aug. Bang og Lehmann & Stage Kjøbenhavn


Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/7 56-57

PD-icon.svg Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1950. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1926.

Danske Folkeæventyr illustration p056.png

En underlig Svend.

Med Tegning af Otto Haslund.

Der var en Gang en Mand, som kom trillende hen ad Vejen med en Tønde Rug paa en Hjulbør; han skulde til Mølle og have malet. Saa mødte han en anden Mand, som han gav sig i Snak med:

Gog Dag! Er Vejen god? — Jeg smagte den ikke.

Gik Møllen? — Jeg mødte den ikke.

Du er da en underlig Svend.

Jeg er ingen Svend, for jeg er en gift Mand. Det har jeg været nu i tyve Aar.

Det var jo godt. — Nej, det var da ikke helt godt.

Hvorfor ikke? — Nej, for Konen var saa fælt gammel.

Det var slemt. — Nej, det var endda ikke saa slemt.

Hvorfor ikke? — Nej, for hun havde Hus og mange Penge.

Det var da godt. — Nej, det var endda ikke helt godt, for der var saa mange Smaapenge iblandt.

Det var jo slemt. — Nej, det var endda ikke saa slemt, for jeg fik dog kjøbt fire gode Fedesvin for de Skillinger.

Det var da godt. — Nej det var dog ikke saa helt godt; for da vor Mor smeltede Fedtet af dem, saa brændte hun Huset af.

Det var jo slemt. — Nej, det var endda ikke saa slemt, for saa fik jeg mig et nyt Hus i Steden.

Det var da godt. — Nej, det var dog ikke saa helt godt; for da min gamle Kone skulde op og bese det ny Hus, saa faldt hun ned og brækkede sin Hals.

Det var jo slemt. — Nej, det var endda ikke saa slemt; for saa fik jeg mig en ny ung Kone i Steden.

Det var da godt. — Nej, det var endda ikke saa godt; for hun synes bedre om de unge Karle end om mig.

Det var slemt. — Ja, det var slemt. Farvel!