Spring til indhold

Kyllerylle

Fra Wikisource, det frie bibliotek

Aug. Bang og Lehmann & Stage Kjøbenhavn


Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu Danske Folkeæventyr ved Svend Grundtvig.djvu/7 21-23

Dette værk er ikke beskyttet af ophavsret i Danmark, da ophavsmanden døde senest 31. december 1953. Det er ikke beskyttet efter amerikansk ophavsret, da det blev udgivet før 1. januar 1929.

Kyllerylle.

Med Tegning af Hans Nik. Hansen.

Der var en Gang en lille Kylling, og den gik ud i Skoven at spasere. Saa faldt der en Nød ned lige i Hovedet paa den. Da blev den saa forskrækket, at den løb hen til Hønen og sagde: »Aa, Hønebøne! Skoven vil falde.« — Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa, det fille, det falle i min Hovedskalle,« sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe!« sagde Hønen.

Saa løb Hønen til Hanen og sagde: »Aa, Hanefane! Skoven vil falde.« — »Hvem har sagt dig det, Hønebøne? — »Det har lille Kyllerylle.« — »Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa, det fille, det falle i min Hovedskalle,« sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe!« sagde Hanen.

Saa løb Hanen til Anden og sagde: »Aa, Andepande! Skoven vil falde.« — »Hvem har sagt dig det, Hanefane?« — »Det har Hønebøne.« — »Hvem har sagt dig det, Hønebøne?«  — »Det har lille Kyllerylle.« — »Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa det fille, det falle i min Hovedskalle,« sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe!« sagde Anden.

Saa løb Anden til Gaasen og sagde: »Aa, Gaasetaase! Skoven vil falde.« — Hvem har sagt dig det, Andepande?« — »Det har Hanefane.« — »Hvem har sagt dig det, Hanefane?« — »Det har Hønebøne.« — »Hvem har sagt dig det, Hønebøne?«  — »Det har lille Kyllerylle.« — »Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa, det fille, det falle i min Hovedskalle,« sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe! sagde Gaasen.

Saa løb Gaasen til Gassen og sagde: »Aa, Gassebasse! Skoven vil falde.« — »Hvem har sagt dig det, Gaasetaase?« — »Det har Andepande.« — »Hvem har sagt dig det, Andepande?«  — »Det har Hanefane.« — »Hvem har sagt dig det, Hanefane?«  »Det har Hønebøne.« — »Hvem har sagt dig det, Hønebøne?«  — »Det har lille Kyllerylle.« — »Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa, det fille, det falle i min Hovedskalle,« sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe!« sagde Gassen.

Saa løb de alle sammen for at komme ud af Skoven, Gassen var forrest, og Kyllingen var bagest, den havde ondt ved at følge med paa sine smaa Ben. Saa møder de en Ræv. Saa sagde Gassen: »Aa, Rævskræv! Skoven vil falde.« — »Hvem har sagt dig det, Gassebasse?« — »Det har Gaasetaase.« — »Hvem har sagt dig det, Gaasetaase?« — »Det har Andepande.« — »Hvem har sagt dig det, Andepande?« — »Det har Hanefane.« — »Hvem har sagt dig det, Hanefane?« — »Det har Hønebøne.« — »Hvem har sagt dig det, Hønebøne?« — »Det har lille Kyllerylle.« — »Hvem har sagt dig det, lille Kyllerylle?« — »Aa, det fille, det falle i min Hovedskalle,» sagde Kyllingen. »Saa lad os løbe!« sagde Ræven.

Saa løb de alle sammen videre. Men saa sagde Ræven: »Stop lidt! Lad mig se, om jeg har jer alle sammen! — Jeg Rævskræv én, du Gassebasse to, du Gaasetaase tre, du Andepande fire, du Hanefane fem, du Hønebøne sex, du lille Kyllerylle syv. Men nu kan du ikke gaa længer, nu skal jeg bære dig.«

Saa bed Ræven Kyllingen og smed den paa Ryggen af sig, og saa sagde han: »Kom, lad os saa løbe!« 

Da de havde løbet lidt igjen, saa sagde Ræven: »Stop! lad mig se, om jeg har jer alle sammen!« — »Jeg Rævskræv én, du Gassebasse to, du Gaasetaase tre, du Andepande fire, du Hanefane fem, du Hønebøne sex. Nu kan du ikke løbe længer, nu maa jeg bære dig.« Saa bed Ræven Hønen og smed den paa Ryggen med, og saa sagde han: »Kom, lad os saa løbe!«

Næste Gang, de stoppede for at blive talte, saa tog Ræven Hanen, og næste Gang Anden, og næste Gang Gaasen, og til allersidst Gassen. Han bed Halsen over paa hver af dem og smed dem paa Ryggen, og saadan bar han dem alle sammen ned i sin Hule til alle sine smaa røde Ræveunger.