Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/149

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


hvis Regning Interventionen skeer (Accepteret pr. Intervention for Regning Herr N. N.).

Et Tilfælde, hvor Trassaten stedse bør vægre sig ved at acceptere, er det Pg. 139 omtalte, nemlig naar Vexlen er trukken ifølge Advis, men Adviset endnu ikke kommen ham tilhænde.

Præsentation til Accept bestaaer egentligt i en blot Foreviisning af Vexlen for Trassaten, for at han kan give den ønskede Paategning. Under almindelige Omstændigheder er det imidlertid Skik og Brug at aflevere Vexlen paa Trassatens Contoir eller Bolig, og efter en Dags eller en halv Dags Forløb igjen forhøre om dens Skjæbne, samt afhente den.

9. Om Vexlers Betaling. Acceptantens Forpligtelse til at paasee, at Vexlen er i Orden. Vorbud mod Udbetaling af en Vexel, der antages at Tære i urette Hænder. Vexier lydende paa fremmed Ment.

•Paa Betalingsdagen,« siger g 50, »haver den, som med Ret til at inddrive Beløbet, har Vexlen ihænde, at kræve Betaling hos Acceptanten mod Vexlens Udlevering med paategnet Qvittering«. Det fremgaaer heraf, at kim den retmæssige Besidder kan fordre Vexlen betalt, og det er Acceptantens Pligt at drage Omsorg for, at Udbetalingen ikke skeer til nogen Anden, til hvilken Hensigt han har at undersøge, om Vexlen uden Afbrydelse i Endossementernes Række er gaaet over til den nuværende Præsentant. Er dette ikke Tilfældet, da maa han antage, at Vexlen er kommen i urigtige Hænder, og han bør da ei udbetale Beløbet. Er imidlertid det sidste Endossement et BiancoEndossement og de foregaaende i behørig Orden, da er Ihændehaverens Ret til at modtage Beløbet beviist ved dette Bianco-Endossement. At det kun kan forlanges af Acceptanten at paasee, at Vexlen er i behørig Form,