Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/164

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

i betimelig Tid kunde haves, saa kunne to lovfaste Vidner bruges til denne Forretning.«

Angaaende den Tid paa Dagen, Protesten skal optages, bestemmer g32, at den skal være optagen i Tidsløbet fra Kl. 8 Morgen til 8 Aften. Samme g stiller derhos følgende Betingelser til Protesten. Den skal indeholde 1) Tiden og Stedet da Forretningen er iværksat; 2) en fuldstændig Gjenpart af Vexlen og alle paa samme gjorte Paategninger; 3) om Vexlen er bleven foreviist for Trassaten selv, eller for hvilken anden Person, der er bleven truffen paa hans Bopæl eller Uandelscontoir, og 4) hvad Erklæring, der af Trassaten eller den i hans Sted antrufne Person, er afgivet.

Ifølge g 31, er mundtlig Reqvisition lil den eller dem, der skulle optage Protesten, tilligemed Overlevering af Vexlen, tilstrækkelig.

Vexelprotesten skrives paa stemplet Papir til Taxt 48 ft og udfærdiges saaledes: Stempel Anno 1869 den 3die Januar har jeg 48 /$ underskrevne Nicolai Christian Levin Abrahams, Ridder af Dannebrog, Æreslegionen og Nordstjernen, Dannebrogsmand, Notarius Publicus liegius i den Kongelige Residentsstad Kjøbenhavn, efter Reqvisition af DHerrer Davidsen & Holm, en original Vexel, lydende som følger:

pr. 19, Marts. * Aarhuus, d. 11.Dcbr. 1868. Per Rdl. 1000R.M. Stempel ^re Maaneder fra Dato behager De at 16 ^ betale denne Prima Vexel (Secunda ikke) til DHerrer Davidsen & Holm eller Ordre med Eet Tusinde Rigsdaler R. M. Valuta i Regning og stilles i Regning ifølge Advis.

M. Guldberg.

        Herrer P. Hald & Sønner. 

Nr. 1012. Kjøbenhavn.