Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/165

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

Trassati DHerrer P. Hald & Sønner paa deres Contoir paa Amagertorv Nr. 75 til Accept villet præsentere, men saasom mig sammesteds af Herr Raben blev svaret, at ingen af DHerrer Associes var tilstede, samt at denne Vexel ikke blev accepteret, saa protesterede jeg paa Reqvirenternes Vegne, ligesom jeg hermed efter Embeds Medfør i kraftigste Maade protesterer de non acceptatione for Hen- og Her-Vexel, Capital og Interesse, samt al anden Omkostning og Skade, som af slig udebleven Accept allerede er eller herefter kan vorde foraarsaget, saa at de for alt Sligt hos Vedkommende holdes fuldkommen skadesløse efter Vexelret.

Actum præsentibus { M. Gylling, I. Friis } Hauniæ, anno & die

testibus ut supra

M. Gylling, I. Friis, } Vidner.

Quod attestor N. C. L. Abrahams not. publ.

Gebyhr, J Tillæg, Protocol lation og Stempling ... Rdl. 3 • 2. Afgift til Justitsfondet — • 2. 14.

lalt Rdl. 3. 3. Tre Rigsdaler tre Mark » Skilling.

N. C. L.

»Dersom Trassaten efter optagen Protest, men dog medens Præsentanten harVexlen ihænde, tilbyder at acceptere, bør dette«, siger g 36, »tilstedes ham, imod at han betaler Protestens Omkostninger, saavelsom og de øvrige Udgivter, Præsentanten maatte have gjort for at skaffe sig eller andre Vedkommende Sikkerhed mod Trassenten eller nogen Endossent. Saafremt Vexlen lød paa Sigt, bør Accepten indrettes saaledes, at Vexlen ikke faaer længere Tid at løbe, end om den var bleven accepteret ved første Præsentation. Hvis Trassaten, efter vægret