Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/196

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst

her skulle gjengive. I 1804 skulde Spanien betale Frankrig store Summer for Subsidier. Dette Mellemværende kunde nu afgjøres paa følgende tre, som vi ville kalde umiddelbare Maader, nemlig: 1) enten ved at sende Dollars over Land til Paris, eller 2) at remittere Vexler directe til Paris, eller 3) at bemyndige Paris til at trække paa Spanien. Den første af disse Maader blev prøvet, men funden for langsom og bekostelig, og ved at benytte den anden og tredie befrygtede man, at Coursen vilde forandre sig i Disfaveur af Spanien. Man gik derfor frem ad følgende Om ve i: En Kjøbmand i Paris overtog Bestyrelsen af den hele Transaction, som udførtes saaledes. Han valgte London, Amsterdam, Hamborg, Cadix, Madrid og Paris som de væsenligste Pladser, hvorover Operationen skulde udføres, og paa enhver af disse Pladser havde han Agenter, som assisterede ham. Madrid og Cadix vare de Pladser, hvorfra Remisser skulde gjøres, og Dollars skulde altsaa sendes til den af de andre Handelspladser, hvor de betaltes med høieste Priser, og paa denne Plads blev da indkjøbt Vexler enten paa Paris eller en anden Handelsplads, alt eftersom man ansaae det fordeelagtigst. Da man var enig om Fremgangsmaaden, stod det kun tilbage at regulere Omfanget af Operationerne saaledes, at der ikke blev trukket for mange Vexler paa Spanien, og derhos at understøtte Transactionerne saa meget som muligt med virkelige Handelsforretninger. I denne Henseende blev London valgt, som det Punkt, hvorimod Operationerne fornemlig skulde rettes, da Prisen paa Dollars dengang stod høit i England. Forretningen begyndte i Paris, idet man der solgte Tratter paa Hamborg og Amsterdam, som tjente til at tilfredsstille Statens øieblikkelige Brug for Penge. Disse Pladser fik da Ordre til at remboursere dem paa London, Paris eller Cadix, eftersom Coursen var fordeelagtigst. Denne Fremgangsmaade blev i det Hele udført med megen Omsigt og førte til det gunstigste Resultat. Ved