Side:Almindelig Handelsvidenskab.djvu/267

Fra Wikisource, det frie bibliotek
Spring til navigation Spring til søgning
Denne side er ikke blevet korrekturlæst


for der at udlosse samme, imod at erholde i Fragt 3 sk. G d., er tre shillings og sex pence engl. Sterling, pr. udlosset imperial Quarter tilligemed 5§, er fem Procent, Caplaken, hvilket Alt betales contant.

Til Ladnings Indtagelse er fastsat 6 løbende Dage og til sammes Udlosning er stipuleret 10 løbende Dage, som tage deres Begyndelse Dagen efter at Capilainen hos Afladeren eller Modtageren af Ladningen har anmeldt, at Skibet er færdigt til Indladning eller Udlosning; men skulde Skibet over den Tid blive opholdt, da betale Befragterne for hver overliggende Dag to Pund britisk Sterling tilligemed Fragten etc. Ladningen leveres frit til og fra Skibsborde, og skulde Bordinger eller Pramme behøves, da ere samme for Befragternes Regning; hvorimod Skipperen er forbunden at henhale med Skibet til det Sted, Befragterne lade ham anvise, dog kun hvor samme beqvemt kan ligge og flyde med sin Last.

Befragterne klarere for Ladningen og Skipperen for Skibet paa alle Havne og Strømme.

Med Ha\arie extraordinaire (som Gud i Naade afvende) forholdes efter Lovene og Sø-Coutume.

At dette in duplo udfærdigede og med begge Parters Underskrift stadfæstede Certeparti, hvoraf enhver beholder en Gjenpart, saaledes er indgaaet og urokkeligt skal vorde holdt, derfor indestaaer Skipperen med sit Skib og Befragterne med deres Ladning.

Kjøbenhavn, den 1ste October 1869.

G. F. Ryberg & Co. N. Arbo.

Saaledes sluttet, testerer

S. Hecksher, eedsvoren Mægler.

2. Om de forskjellige Rettigheder og Forpligtelser, som opstaae ved Certepartiet.

1. Forfragteren (Skipperen) skal stille Skibet til Befragterens Disposition til den i